ต.ค. 13

อบรมสัมนาเพียวเลิฟ (pure love)

13 ตุลาคม 2559 อบรมสัมนาครูโรงเรียนแกนนำ โครงการเพียวเล …

Continue reading »

ต.ค. 12

กีฬาสหวิทยาเขต 2

14520588_685629464936716_7844383977611816083_n

11 – 12 ตุลาคม 2559 กีฬาสหวิทยาเขต 2 โรงเรียนโชคเ …

Continue reading »

ต.ค. 11

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ เสริมธรรม นำชีวิต ในช่วงเข้าพรรษา

14563300_681356338697362_3303337586006387363_n

3 ตุลาคม 2559 กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ เสริมธรรม นำชีวิต ในช …

Continue reading »

ต.ค. 11

กิจกรรมแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ

14440758_679634648869531_466472237376944277_n

30 กันยายน 2559 กิจกรรมแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ได้รับเกี …

Continue reading »

ต.ค. 11

มอบเกียรติบัตรตัวแทนนักเรียนแข่งทักษะสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ A-Math & Sudoku

14484713_678607398972256_5549330304757263357_n

28 กันยายน 2559 เช้านี้ที่โชคเพชร ท่านผู้อำนวยการมอบเกี …

Continue reading »

ต.ค. 11

กิจกรรมวันสันติภาพโลก

14329984_675591012607228_508616951177848927_n

22 กันยายน 2559 จัดกิจกรรมวันสันติภาพโลก ณ ห้องประชุมเฉ …

Continue reading »

ต.ค. 11

กิจกรรมตะลุยค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ

14322491_673515036148159_99025641286662950_n

18 กันยายน 2559 กิจกรรมตะลุยค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ โดย …

Continue reading »

Older posts «